fbpx

Curs Responsabil DPO

Home/Curs/Curs Responsabil DPO

Curs Responsabil DPO

Curs Responsabil DPO
 

Nu rata Cursul Responsabil cu Protecția Datelor, focalizat pe partea practică, studii de caz și exerciții adaptate la specificul activității cursanților!

 

Locația

Perioada

Brăila

7 noiembrie 2019
Iași

6 noiembrie 2019

Cine poate participa la programul de instruire și îndeplini funcția de Responsabil cu protecția datelor

 • Jurist, responsabil IT, contabil
 • Alt angajat cu sau fără studii superioare care are acces și responsabilități în cadrul organizației de a prelucra, stoca, transmite date cu caracter personal
 

Atribuțiile Responsabilului cu protecția datelor:

 • de a informa şi consilia operatorul, sau persoana împuternicităde
 • operator, precum şi angajaţii care se ocupă de prelucrările de date;
 • de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;
 • de a consilia operatorul în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi de a monitoriza executarea acesteia; de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere și de a reprezenta punctul de contact cu aceasta;
 

Responsabil cu Protecția datelor

Contextul legal

Începând cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Prin date cu caracter personal se înţeleg acele informaţii care pot fi puse direct sau indirect în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi cu titlu de exemplu numele, prenumele, cod numeric personal, adresa, telefon, imaginea, etc.

Ex de utilizare a datelor cu caracter personal in cadrul autorităților/ instituțiilor: la compartimentele Contabilitate, Resurse Umane (date angajați, furnizori / colaboratori / beneficiari pers. fizice), la compartimentul Taxe și impozite locale, Urbanism, Asistență socială, Registrul Agricol, date cadre didactice, date elevi(inclusiv rezultatele evaluărilor școlare) etc.


Obligațiile Responsabilului cu Protecția Datelor

Conform art 37 din Regulamentul GDPR, autoritățile și instituțiile publice și operatorii care prelucrează date cu caracter personal au obligația desemnării unui responsabil cu protecția datelor ( fie un angajat care trebuie să dețină cunoștințe de specialitate în dreptul și practicile din domeniul protecției datelor, fie un expert extern).

Pentru firmele cu mai puțin de 250 de angajați, desemnarea unui responsabil cu protecția datelor este recomandată, pentru ca această persoană să fie abilitată să realizeze procedurile interne, formularele și să adopte măsurile necesare în interiorul organizației privind respectarea GDPR, inclusiv să mențină relația cu Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor.

Sancțiuni! Pentru nerespectarea prevederilor GDPR au fost introduse sancțiuni drastice: până la 2 % din cifra globală de afaceri din anul anterior sau până la sau 4% din cifra globală de afaceri din anul anterior.

Costuri

600 lei/pers. Include: mapa participant, suport de curs în format electronic și tipărit, certificat de participare emis de Academia InovExpert, materiale didactice (modele proceduri, modele formulare, model Registrul Datelor cu Caracter Personal, ghid DPO, modele contracte/fișe de post ș.a). Materiale: participanții primesc în format electronic legislația națională și europeană în domeniu.


Înscrie-te acum!

Prin transmiterea formularului de înscriere completat prin email la adresa:

inovexpertedu@gmail.com sau prin fax la 0334/101.191, până la data de 31 Octombrie.


Vă stăm la dispoziție, nu ezitați să ne contactați!

 
Anca Macsim - Mobil: 0756.217.768

Mădălina Vlad - Mobil: 0749.596.585

Recenzii

0

Media recenziilor

0 recenzii
5 stele
0
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
0
1 stea
0

  Course fee

  600.00 lei
  • Lectures 0
  • Quizzes 0
  • Duration 0 week
  • Skill level
  • Max Students
  • Language
  • Detalii contact:
  Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C | (+40) 742504708 | office@inovexpertedu.ro

  SIGN IN

  Forgot Password