fbpx

Despre Ucenicie

Home/Despre Ucenicie

Ucenicie

Angajatorii pot decide să angajeze persoane fără o calificare și să le integreze într-un program de formare la locul de muncă pentru o durată de 1 an, 2 ani sau 3 ani.

Pe toată această durată, ucenicul parcurge o programă teoretică de specialitate în domeniu și totodată, prin activitatea sa în cadrul firmei, obține și deprinderile și abilitățile practice necesare pentru practicarea meseriei în care se califică.

Angajatorul lucrează în parteneriat cu un furnizor de formare profesională autorizat pentru componenta de pregătire teoretică și pentru o parte din pregătirea practică, iar pentru activitățile de la locul de muncă a ucenicului, desemnează un coordonator de ucenicie din cadrul firmei care va monitoriza activitatea ucenicului.

Cadrul legal ucenicie

Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă, în baza unui contract de ucenicie

 InovExpert Bacau- in calitate de furnizor de formare profesională autorizat, organizează, în parteneriat cu angajatorii din Regiune Nord Est, programe de ucenicie pentru calificarea angajatilor la locul de muncă.

Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă

  • Să permită angajatorilor să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii
  • Să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obţine o calificare în sistemul de formare profesională a adulţilor, care să permită ocuparea unui loc de muncă şi continuarea învăţării
Despre ucenicie
Despre ucenicie
Avantaje pentru angajator
  • Își suportă costurile cu formarea ucenicului – 250 lei/lunar primiți din bugetul asigurărilor de stat, în condiţiile Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pe toată perioada formării
  • Își formează / califică noii angajați după un program de formare adaptat la echipamentele și specificul activității sale
  • Ucenicul lucrează o normă orară de 8 h/zi, maxim 40 h / săptămână
Avantaje pentru angajatul ucenic
  • Obține o calificare direct la locul de muncă
  • Primește un salariu pentru munca prestată

SIGN IN

Forgot Password