fbpx

Legislatia muncii

Home/Legislatia muncii

Cadrul legal actual

Formarea profesională continuă a adulților este o activitate reglementată prin legislație, atât prin legislația muncii cât și prin reglementări distincte

Potrivit Codului Muncii republicat, Art 193. ”Tipologia formării profesionale:

Formarea profesională a salariaţilor se poate realiza prin următoarele forme:

  1. participarea la cursuri organizate de către angajator sau de către furnizorii de servicii de formare profesională din ţară sau din străinătate;
  2. stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
  3. stagii de practică şi specializare în ţară şi în străinătate;
  4. ucenicie organizată la locul de muncă;
  5. formare individualizată;
  6. alte forme de pregătire convenite între angajator şi salariat”
Cursuri autorizate

Tipuri de contracte pentru formarea profesionala

Contractele pot fi de calificare profesionala sau de adaptare profesionala. In primul caz, contractul se incheie pentru o perioada cuprinsa intre 6 luni si 2 ani. In cea de-a doua situatie, este vorba despre adaptarea angajatilor debutanti la noul loc de munca, contractul avand o durata determinata, nu mai mare de un an.

Obligativitatea programelor de formare profesionala (Art 194 Codul muncii republicat)

(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:

a) cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.

(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în condiţiile alin. (1), se suportă de către angajatori.

legislatia muncii
legislatia muncii

Astfel, angajatorii au obligatia sa suporte cheltuielile de participare la programele de formare profesionala, iar cheltuielile ocazionale pe perioada cursurilor sunt suportate tot de angajator, în situatia in care participarea este initiata de catre acesta.

Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute, inclusiv de vechime la acel loc de muncă, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.

Important!

Participarea la astfel de programe de pregatire poate fi facuta și la initiativa angajatului, nu doar a angajatorului, modalitatea de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor si durata formarii profesionale fiind stabilite prin acordul partilor.

Mai mult, potrivit Art. 154 din Codul Muncii:

(1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala.
(2) Concediile pentru formare profesionala se pot acorda cu sau fara plata.

Cum se realizeaza formarea profesionala

Programele de formare profesională se pot organiza fie de furnizori de formare profesională autorizați de Ministerul Educației și Ministerul Muncii, fie de angajator, în anumite condiții speciale.

Programele de formare profesionala se pot desfășura fie la sediul furnizorilor autorizati, fie la sediile angajatorului, în sali de curs dotate corespunzăror procesului de instruire.

Cursurile sunt tinute de formatori autorizati ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari), lista acestora fiind disponibila in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala.

Programele de formare profesională se pot finaliza cu:

  • Certificate de absolvire / calificare recunoscute la noivel național și internațional
  • Certificate de participare recunoscute la nivelul angajatorului

InovExpertEdu este furnizor de formare profesională autorizat de ANC pentru a desfășura programe de formare profesională certificate de Ministerul Educației și Ministerul Muncii

Noutăți legislative

(pe măsură ce apar noutăți, vom posta informații de actualitate)

În prezent se află în procedura legislativă un act de modificare a Codului Muncii care impune obligativitatea angajatorilor de a colabora cu un expert în legisilația muncii.

SIGN IN

Forgot Password